Kategorier
Juridik

Entreprenadtvist – undvik genom ett tydlig avtal 

Att man som byggherre och entreprenör kan komma att ha olika åsikter både under och efter ett avslutat projekt är inte ovanligt. Byggherren kan peka på exempelvis förseningar som kostat pengar, att det handlar om att kostnaderna blivit för dyra som en följd av exempelvis ÄTA-arbeten – eller att det färdiga resultatet har brister som han inte är beredd att betala för.

 Entreprenören i sin tur kan motsätta sig allt detta och kräva att betalningen ska ske efter överenskommelse. Vem har rätt och vem har fel? Svaret på den frågan är ytterst svår att svara på och det är också en stor anledning till att man ser att en entreprenadtvist tar fart och äger rum i samband med olika byggprojekt i Sverige. 

Ta hjälp med att utforma avtalet 

Det bästa rådet man kan ge i frågan handlar om att göra allt i sin makt för att undvika detta. Det gör man genom att anlita en jurist redan i samband med att avtalet ska skrivas. 

Avtalet bör tydligt utgå från vilka skyldigheter och rättigheter som respektive part har, det bör tydligt framgå hur exempelvis tidslinjen ska se ut och det bör vara klart hur betalningen ska skötas. 

En jurist kan helt enkelt hjälpa båda parter att dels skapa ett avtal som är tydligt och framtaget för det unika projekt som planeras – och dels också hjälpa båda parter att verkligen förstå vad det är som gäller. 

Kan ni mötas genom en förlikning? 

Trots detta kan ändå en entreprenadtvist uppstå och i avtalet kan man också skriva in hur en eventuell sådan ska hanteras. Vanligt är att man då exempelvis skriver in att den ska avgöras genom en skiljenämnd snarare än i domstol. Fördelen med det är att frågan får ett snabbare avgörande. Väljer man att ta en entreprenadtvist till domstol så kan man räkna med ett långt förfarande och potentiellt höga kostnader. 

Ett annat vanligt alternativ är att man försöker nå en förlikning där båda parters juridiska ombud försöker hitta en lösning som passar. En slags mellanväg som båda kan känna sig relativt nöjda med är ofta bättre än att man sätter allt på ett bräde – och förlorar i en rättslig prövning.