Kategorier
Vårdnad

Svårt att hamna i vårdnadstvist

När barnen föds finns det inte många som tror att de en dag ska befinna sig i en vårdnadstvist. Förhoppningsvis har man rätt men så är det inte alltid.

Man har den bästa intentionen för sina barn. Man lovar sig själv när de föds att man alltid ska bo tillsammans som en kärnfamilj. Allt är så självklart och kärleken övervinner allt, eller? Tyvärr kan ingen veta vad som händer längre fram i livet. Saker dyker upp en efter en och man behöver bemöta dem där och då.

Vad gör man när separationen är ett faktum? I en ideal värld har föräldrarna en bra kommunikation och löser problemet tillsammans. Då tar barnen minst skada även om det kan vara tufft ändå. Det är olika från fall till fall. Bäst är om man kan undvika en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist en sista utväg

Det är tyvärr inte ovanligt att det inte går så smidigt. Det kan handla om att den ena föräldern som inte valt situationen är sårad och reagerar med ilska. Då, men även i andra lägen, kan det uppstå svåra konflikter som paret inte kan lösa. I de situationerna finns bra advokater som kan hjälpa och stötta.

Många som hamnar i en vårdnadstvist är oroliga för att de inte ska få träffa barnen. I Sverige händer det oftast inte. Däremot kan den ena få enskild vårdnad och ha hand om barnets skolgång, vård och annat. Den andre föräldern har dock rätt att träffa sitt barn. Antingen ensam eller när någon från myndigheterna är med. Ta juridisk hjälp av denna advokatfirma: www.vårdnadstvistt.se

Kategorier
Våldtäkt

Våldtäkt i Göteborg – ska alltid tas på allvar

Att bli våldtagen är så traumatiskt att det knappt går att beskriva i ord. Är du med om en våldtäkt i Göteborg ska du alltid kunna räkna med juridiskt stöd.

Den här texten ska handla om våldtäkter i Göteborg. Ett brott som självklart är lika allvarligt var det än begås, men för sakens skull behöver övergreppet sättas i ett geografiskt sammanhang. Allt för att du ska förstå hur upplevelsen av att bli förföljd, omkullkastad och penetrerad mot din vilja egentligen kan vara.

Så föreställ dig att klockan är tre på natten. Du har haft en förlösande och blöt utekväll på Avenyn, natten till en lördag. Nu är det dags att gå hem. Genom stan. I mörkret. Förbi en park, utan att någon annan människa tycks synas till. Du känner den plötsliga handen över ansiktet, och resten är fruktansvärd historia.

Våldtäkt – offrets rätt till stöd

Du gråter på marken i den mörka parken. Du kan inte röra dig. Det går inte ens att beskriva den hemska, traumatiska känsla som befinner sig i kroppen just nu. Så låt oss snabbspola framåt. Till dess att du besökt sjukhus och anmält händelsen till polisen. För det är nu den juridiska processen börjar.

Även om mycket av den närmaste tiden kommer handla om att behandla den traumatiska upplevelse du har haft går det inte att bortse från de rättsliga aspekterna. Många väljer tyvärr att inte anmäla, kanske för att de inte tror att de kommer att få något stöd. Men så ska det aldrig behöva vara. Läs mer om våldtäkt på denna sajt: våldtäktgöteborg.se

Kategorier
Advokat

Narkotikabrott – så slipper du fängelse

Narkotikabrott är i svensk lag ett allvarligt brott som kan ge flera år i fängelse. Rätt advokat kan därmed vara helt avgörande för den som är misstänkt.

“Jag skulle ju bara testa”. Ja, det är lätt att säga så här i efterhand. Men den där jointen du skulle smaka på under festens sista timmar när polisen stormade in var kanske inte det smartaste val du gjort. Det är som sagt lätt att vara efterklok. Men trots allt sitter du nu här i klistret. Misstänkt för narkotikabrott.

Då håller inte ursäkten att du “bara skulle testa”. Det är ett argument som en åklagare skulle smula sönder i småbitar. Istället låter det som att du måste be om hjälp av någon som har varit med och tagit andra människor ur liknande knipor förr. Som exempelvis en advokat med erfarenhet av narkotikabrott.

Narkotikabrott – låt advokaten reda ut detaljerna

Det handlar med andra ord om att begära din juridiska hjälp vid narkotikabrott. Ingen förväntar sig att du ska kunna lagen och alla dess kryphål utan och innan. Som misstänkt för ett brott har du dessutom alltid rätt till en försvarare. En försvarare som står längs din sida hela vägen till dess att du blir frikänd.

För det är den inställning du måste ha. Att du är oskyldig och att du ska lämna en eventuell rättegång som en fri människa. Trots att du faktiskt provade att röka på lite. Nåväl, det där är detaljer som din juridiskt kunniga försvarare ska hjälpa dig att reda ut och lösa.

Kategorier
Juridik

Bodelning ska ske vid frånfälle eller skilsmässa

Det kan vara svårt att sätta sig in i vad som gäller i en bodelning om du aldrig tidigare stött på termen eller varit i ett sammanhang där en bodelning skett.

Bodelning handlar om att man delar upp allt som fanns i boet när man levde tillsammans. Så oavsett om ni går isär, eller om det handlar om att ena parten dött, ska det ske en bouppteckning för att sedan gå vidare till en regelrätt bodelning. Det innebär att man delar allt man haft tillsammans.

Allt lösöre är sådant som ska tas med i beaktning. Likaså ska man räkna med värdet av eventuella bilar. Det gäller även båtar och andra motordrivna fordon. Kort sagt skall allt räknas med. Har man bott ihop länge kan det gälla andra regler än om man bara haft ett ytterst kort förhållande.

Bodelning är ingen lättsam historia, snarare lite jobbig

En bodelning föregås av en slags separation på ena eller andra sättet. Att separera kan vara jobbigt. Bäst då att skaffa en jurist eller annan lagman som kan hjälpa till med allt det praktiska. Det kan vara goda skäl att ha en tredje part med vid bodelningen. Det brukar göra det lättare.

En tredje utomstående part kan se med objektiv blick och komma med konkreta och lagligt befästa regler för vad som gäller. Då blir det lättare att förhålla sig till allt som sker vid uppdelningen, och mindre känslor genomsyrar det hela. Kort sagt kan separationen bli lite mindre uppslitande.

Kategorier
Vårdnad

Vårdnadstvist – vad gäller?

Vad är det egentligen som gäller vid en vårdnadstvist? Det finns så mycket som snurrar i huvudet när du väl står i en sådan situation. Det finns hjälp att få.

Det som i första hand gäller vid en vårdnadstvist är att man ser till barnets bästa. Det är därför man behöver ha ett ombud som sköter all kommunikation med berörda parter. Det kan till exempel vara inblandningen av socialtjänst eller skolväsen. Självklart även tingsrätten som tar ett beslut som påverkar alla.

Det är aldrig roligt att gå igenom en vårdnadstvist. Det som ligger till grund är ju att du och din partner inte kan komma överens. Ofta handlar det om allt runtomkring barnet när det gäller hur boende och ansvar ska fördelas vid en separation. Då är det skönt med en tredje part.

Vårdnadstvist är en sorglig historia

När det gäller vårdnadstvister är det alltid en sorglig historia, men det behöver inte alltid innebära att det blir ett sorgligt slut på den.Det finns byråer som är specialister på vårdnadstvister och hjälper alla parter komma fram till en lösning som passar barnet och dem. I de fall det är möjligt.

Det kan även röra sig om många barn som är inblandade i vårdnadstvisten i en en familj. Då är det ännu viktigare att det är duktiga människor som tar hand om ärendet. Det finns fler liv som ska tas hänsyn till. Fler små eller stora barn som inte ska behöva råka mer illa ut än vad det går att förhindra.

Kategorier
Familjerätt

Familjerätt i Stockholm ger stödet man behöver

När man befinner sig i en svår situation med den närmaste familjen blir man väldigt sårbar. Då behöver man stöd och hjälp hos familjerätt i Stockholm för att få ordning på tillvaron igen.

I nära relationer och i relationen till sina barn kan det bli väldigt svårt om det inte fungerar. Starka känslor gör att det kan vara svårt att tänka och handla på bästa sätt. Då är det ett stöd om man vänder sig till en familjerättsadvokat i Stockholm.

En familjerättsadvokat är van vid att hantera det som man själv kanske aldrig varit med om. Man behöver veta vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur man ordnar det bäst vid en skilsmässa. Det är ju inte bara att man flyttar isär, utan man ska dela på bohag, gemensamma lån och kanske bil.

En familjerättsadvokat är till för att ge stöd och råd när det är svårt

Men den svåraste biten är om man har gemensamma barn. Man vill ju ordna så det blir verkligt bra för barnen. Är man överens behöver det inte bli problem. Men om man har olika åsikter om vad som är bäst för dom så behöver man stöd och råd.

Om den ena föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare behöver man ansöka om egen vårdnad. Det är inte det första man väljer eftersom barnen behöver båda sina föräldrar. Men om det har varit mycket bråk och barnen har haft det svårt så kan det vara ett alternativ. Då är det bra att ha stöd.

Kategorier
Vårdnad

En LVU-advokat står på de ungas sida

Om dina barn har omhändertagits av socialtjänsten på ogrundade uppgifter så har du rätt att få din sak hörd. Ta kontakt med en LVU-advokat så ska du se att situationen kan nystas upp.

LVU står för lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Det rör sig om att ta hand om barn som far illa i hemmet, men det krävs en påtaglig risk för barnets hälsa för att detta ska få ske. Och det sker mot vårdnadshavaren eller barnets eller bådas vilja. Intentionen är naturligtvis god men det kan lätt bli fel. Barn och ungdomar kan placeras på fosterhem som är totalt olämpliga, och utan att det finns rättssäkra beslut som underlag. Det har till och med hänt att barn har placerats på familjehem som inte har utretts innan. Ur askan i elden kanske? Som förälder har du rätt att få din sak hörd.

LVU-advokat med goda intentioner

Även om LVU är grundat i goda intentioner så kan det begås misstag. Tyvärr kan de bästa av avsikter ibland bli fel och då finns det LVU-advokater till hands som företräder både barnen och föräldrarna. Det första du kan göra är att ringa och få en inledande gratis rådgivning och sen kan du gå vidare därifrån. Och domstolen brukar utse ett offentligt biträde för föräldrar eller barn vilket innebär att lönen för biträdet bekostas av det allmänna. Har det gått snett med LVU så kontakta en LVU-advokat för en inledande gratis rådgivning så fort du kan.

Kategorier
Advokat

Det finns mycket hjälp att få på en advokatbyrå

Vad som än händer dig i livet kan du alltid få hjälp. Är det något som har med juridik att göra kan du vända dig till en advokatbyrå. Har du blivit utsatt för brott kan du ta kontakt med en advokat.

Det är många människor som i sitt privatliv skulle vara i behov av att ha kontakt med en advokat. Det kan ha hänt dig något personligen som du inte kan reda ut själv utan att få juridisk rådgivning och hjälp. Det finns även de som har företag och behöver en advokat för att få rätt hjälp i vissa frågor. Kanske är du en av dem. Det är tryggt och skönt att få hjälp av någon som förstår sig på allt som har med juridik att göra. Har du blivit utsatt för våld eller är i ett tvistemål kan det vara näst intill omöjligt att klara det hela själv. Det är som att vandra i en djungel av lagar och förordningar.

Att ha en advokatbyrå vid sin sida är mycket värt

För att du ska kunna klara av att hantera tvistemål och annat som förekommer i livet är det skönt att ha en advokat vid din sida. Du har någon att vända dig till som är med hela vägen från början till slut. Hen kan förklara vad det är som sker och vilka turer det kan ta i rätten. Det ligger i en advokats uppgift att se till att du är trygg hela vägen och får rätt hjälp. Mer om advokatbyråer kan du läsa på denna sida: https://www.salmipartners.se/

Kategorier
Fastighet

Dolda fel i ett hus kan ställa till stora problem för dig som köpare

Köp aldrig ett hus utan att ta reda på hur det står till med det. Det kan visa sig att det finns både ett eller flera dolda fel i ett hus. Det kan göra köpet till en av dina värsta affärer någonsin.

För dig som råkat göra ditt livs värsta köp finns det dock lite hjälp att få av kunniga jurister. De kan hjälpa dig få klarhet i hur du ska agera och även undersöka om det finns någon möjlighet att få ekonomisk hjälp för att åtgärda alla de fel som dolt sig i huset. Ett dolt fel är, som namnet antyder, något av det svåraste att upptäcka vid ett husköp.

Den undersökande plikten för att hitta dolda fel i ett hus ligger på köparen

Dessvärre kan det finnas många dolda fel i ett hus och det ligger på köparens ansvar att göra en undersökning av huset innan köp. Ibland har säljarna valt att göra en besiktning innan försäljningen, men det är inte alltid det är så.

För att du ska känna dig trygg när du köper ett hus är det viktigt att du anlitar en besiktningsman innan köp. Hen kommer veta precis var man ska leta efter de skador som kan uppstå på grund av dolda fel. Badrummet är ett bra exempel på ställen där det ofta finns dolda fel. Där uppstår lätt hemska fuktskador som kan vara svåra att upptäcka innan de blir synliga.

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsjurist i Stockholm ger råd

Vill man behålla en nyanställd och säga upp en trotjänare, kan det bli en besvärlig situation. En arbetsrättsjurist i Stockholm kan ge råd om turerna när en anställd börjar missköta sig.

En uppskattad trotjänare börjar plötsligt uppföra sig konstigt. Det kanske försvinner varor eller pengar, eller så märker man att personen är påverkad av droger. Så är det en ung och alert nyanställd person som gör jobbet, och tanken är nära till hands att helt enkelt byta ut gammal personal mot ny. Moraliskt kan det vara känsligt, men ur företagets synvinkel är det svårt att ha kvar någon som exempelvis skäller ut kunder eller är påverkad på jobbet. En arbetsrättsjurist i Stockholm kan svara på dina frågor om vad du kan och får göra.

Besked om arbetsgivarens skyldigheter

Du har skyldigheter att rehabilitera och stötta din personal, och det finns också regler för vad som gäller vid uppsägning. Om du har ett litet företag är det extra viktigt att alla gör sitt jobb på bästa sätt, och man är beroende av sin personal. Det är möjligt att säga upp folk av personliga skäl, men det kan kosta en hel del pengar. Rådfråga juristen om hur du går tillväga för att lösa problemet.

Det är alltid tråkigt om en trotjänare har fått hälsoproblem eller personliga bekymmer, och i många fall kan man med list, diplomati och företagshälsovård få in vederbörande på rätt spår igen. Om det verkar helt hopplöst finns det utvägar som advokaten kan tipsa dig om. Läs mer om arbetsrättsjurist på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se