Kategorier
Vårdnad

En LVU-advokat står på de ungas sida

Om dina barn har omhändertagits av socialtjänsten på ogrundade uppgifter så har du rätt att få din sak hörd. Ta kontakt med en LVU-advokat så ska du se att situationen kan nystas upp.

LVU står för lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Det rör sig om att ta hand om barn som far illa i hemmet, men det krävs en påtaglig risk för barnets hälsa för att detta ska få ske. Och det sker mot vårdnadshavaren eller barnets eller bådas vilja. Intentionen är naturligtvis god men det kan lätt bli fel. Barn och ungdomar kan placeras på fosterhem som är totalt olämpliga, och utan att det finns rättssäkra beslut som underlag. Det har till och med hänt att barn har placerats på familjehem som inte har utretts innan. Ur askan i elden kanske? Som förälder har du rätt att få din sak hörd.

LVU-advokat med goda intentioner

Även om LVU är grundat i goda intentioner så kan det begås misstag. Tyvärr kan de bästa av avsikter ibland bli fel och då finns det LVU-advokater till hands som företräder både barnen och föräldrarna. Det första du kan göra är att ringa och få en inledande gratis rådgivning och sen kan du gå vidare därifrån. Och domstolen brukar utse ett offentligt biträde för föräldrar eller barn vilket innebär att lönen för biträdet bekostas av det allmänna. Har det gått snett med LVU så kontakta en LVU-advokat för en inledande gratis rådgivning så fort du kan.

Kategorier
Vårdnad

Hjälp vid vårdnadstvist Stockholm

När man har separerat och hamnar i situationen att man inte kommer överens om hur de gemensamma barnen ska ha det kanske man behöver hjälp och stöd för att ansöka om vårdnadstvist i Stockholm.

Det är ingen som vill hamna där, men för barnens skull så måste man få ordning på sitt eget och deras vardagliga liv och rutiner. Att man har separerat från den andra föräldern är jobbigt nog. Även om det kanske var nödvändigt för att få lite husfrid.

De flesta föräldrar vill sina barn så väl. Sättet man ska få dem att ha det bra kan vara så olika och det kan vara orsaken till att man inte kunde fortsätta att leva tillsammans. När man sedan ska bygga upp en ny tillvaro finns problemen kvar och då behöver man stöd från ett juridiskt ombud. Kanske får man då rådet att starta en vårdnadstvist i Stockholm för att få ordning på rutiner och beslut om barnens vardag.

Det första steget för att starta en vårdnadstvist är ett telefonsamtal

När man bestämmer sig för att söka hjälp och stöd så ringer man ett juridiskt ombud som specialiserat sig på vårdnadstvister. Det samtalet är gratis och man får råd om hur man ska gå vidare.

Ett juridiskt ombud vet hur man ska gå tillväga, blir det stöd man behöver och hjälper till under hela processen fram till att domen kommit. Har man en hemförsäkring med rättsskydd så kommer den att täcka större delen av kostnaderna. Annars får man rättshjälp.

Kategorier
Vårdnad

Stöd för frågor om vårdnad i Göteborg

När det kommer till att man måste bestämma hur föräldrarnas umgängesrätt och vårdnad i Göteborg för sina barn skall se ut så behöver man hjälp av någon med erfarenhet av familjerätt.

Har man hamnat i den svåra situationen att en av föräldrarna inte är bra för sina barn så behöver man få hjälp. Det kan vara att det finns våldsamt beteende eller misshandel i hemmet. Barn och ungdomar skall inte behöva se eller vara utsatta för det.

Då måste man söka hjälp för att förändra ansvaret och vårdnaden för barnen. De har rätt till en trygg hemmiljö. För deras skull kan man ansöka om ensam eller enskild vårdnad. Det innebär att den ena föräldern tar ansvar för alla beslut som gäller barnen. Ett beslut om vårdnad i Göteborg fattas av en domstol om inte båda föräldrarna tycker det är bra. Innan man kommer till det beslutet är det en lång process med utredningar och samtal.

En advokat som arbetar med familjerätt och vårdnad är ett tryggt och bra stöd

För att klara sig genom en vårdnadstvist så behöver man en erfaren advokat till sitt stöd. Det kan vara en tung process men nödvändig och den görs för barnens skull.

Om det vid en rättegång döms till ensam vårdnad, kommer rätten också att bestämma hur umgängesrätten ska se ut för den andra föräldern. Barn skall få träffa båda sina föräldrar så mycket som det går. Ibland kan det innebära att den ena föräldern bara får träffa sina barn tillsammans med en utomstående person.

Kategorier
Vårdnad

Så förbereder du dig på vårdnadstvist i Varberg

Även om du inte förväntar dig en vårdnadstvist efter skilsmässan är det bra att vara förberedd på att en sådan kan uppstå. I Varberg finns familjejurister som kan hjälpa på ett tidigt stadium.

Kanske lyssnade du till det gamla rådet att man inte ska gifta sig med någon man inte kan se sig göra slut med på ett vettigt. Eller så gjorde du inte det, och står nu inför en skilsmässa med någon du vet kan ställa till rejält med besvär om det vill sig. Att separera som föräldrar är lite av ett lotteri, och det är först när vårdnaden om barnen är ordnad som du står med facit. Även om du inte tror att det kommer uppstå problem under skilsmässoperioden kan det vara en bra idé att förbereda dig på det värsta. En familjejurist kan hjälpa dig redan innan tvisten är ett faktum. Sök gärna hjälp lokalt med en vårdnadstvist i Varberg. Det finns många fördelar med att ha familjejuristen nära till hands, då det kan gå snabbt i svängarna i en förhandling kring vårdnaden om barnen.

Måste vi bråka om vårdnaden?

Nej, ni behöver faktiskt inte bråka om vårdnaden. En bra advokat kan till och med hjälpa att avstyra en vårdnadstvist. Att diskutera med en utomstående part närvarande kan göra att känslorna inte svallar riktigt lika högt som om ni varit själva. Och i en vårdnadstvist gäller det att hålla huvudet kallt och fokus på rätt ställe. Det vill säga på barnen. Läs mer om vårdnadstvist på den här hemsidan: vårdnadstvistvarberg.se