Kategorier
Vårdnad

En LVU-advokat står på de ungas sida

Om dina barn har omhändertagits av socialtjänsten på ogrundade uppgifter så har du rätt att få din sak hörd. Ta kontakt med en LVU-advokat så ska du se att situationen kan nystas upp.

LVU står för lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Det rör sig om att ta hand om barn som far illa i hemmet, men det krävs en påtaglig risk för barnets hälsa för att detta ska få ske. Och det sker mot vårdnadshavaren eller barnets eller bådas vilja. Intentionen är naturligtvis god men det kan lätt bli fel. Barn och ungdomar kan placeras på fosterhem som är totalt olämpliga, och utan att det finns rättssäkra beslut som underlag. Det har till och med hänt att barn har placerats på familjehem som inte har utretts innan. Ur askan i elden kanske? Som förälder har du rätt att få din sak hörd.

LVU-advokat med goda intentioner

Även om LVU är grundat i goda intentioner så kan det begås misstag. Tyvärr kan de bästa av avsikter ibland bli fel och då finns det LVU-advokater till hands som företräder både barnen och föräldrarna. Det första du kan göra är att ringa och få en inledande gratis rådgivning och sen kan du gå vidare därifrån. Och domstolen brukar utse ett offentligt biträde för föräldrar eller barn vilket innebär att lönen för biträdet bekostas av det allmänna. Har det gått snett med LVU så kontakta en LVU-advokat för en inledande gratis rådgivning så fort du kan.