Kategorier
Juridik

Advokat för rådgivning inom kommersiella avtal

När kommersiella avtal ska skrivas är det viktigt att allt sker på ett korrekt sätt. Därför ska du vända dig till en advokatfirma som bistår med rådgivning.

När det kommer till kommersiella avtal är det alltid viktigt att det blir rätt redan från början. Men det kan vara svårt att upprätta ett sådant avtal själv, och det är faktiskt inget du ens bör göra själv. Istället ska du vända dig till en advokat för rådgivning inom kommersiella avtal. Då får du hjälp att granska och utforma avtalsvillkoren för att undvika att det blir problem längre fram.

Kommersiella avtal behöver följa regler som kan vara främmande för den oinvigde. En advokat specialiserad inom området går noga igenom avtalet för att kontrollera att allt står rätt till. Skulle det uppstå en tvist i samband med det kommersiella avtalet kan advokaten även bistå vid förhandlingar och med rådgivning till företaget. Att anlita den rätta advokatfirman kan hjälpa till att säkerställa framgångsrika affärstransaktioner.

Få rätt rådgivning för kommersiella avtal

Något som är viktigt är att hitta rätt advokat för rådgivning inom kommersiella avtal. Är du verksam i en storstad som Stockholm finns det hundratals olika advokatfirmor att välja mellan. Därför är det inte alltid lätt att veta vart du ska vända dig. Ett tips är att kolla online på vilka tjänster advokatfirman erbjuder för rådgivning inom kommersiella avtal.

De flesta advokatfirmor erbjuder även kostnadsfri rådgivning, vilket är något som är värt att ta vara på. Då kan du få information om vilka tjänster som advokatfirman erbjuder för kommersiella avtal, och även kostnaden. Det är även enkelt idag att hitta omdömen från kunder som använt sig av firman tidigare. Jämför inte enbart priset, utan även vad advokatfirman erbjuder, vilka omdömen de har och vad som ingår i deras tjänster.

Kategorier
Juridik

Entreprenadtvist – undvik genom ett tydlig avtal 

Att man som byggherre och entreprenör kan komma att ha olika åsikter både under och efter ett avslutat projekt är inte ovanligt. Byggherren kan peka på exempelvis förseningar som kostat pengar, att det handlar om att kostnaderna blivit för dyra som en följd av exempelvis ÄTA-arbeten – eller att det färdiga resultatet har brister som han inte är beredd att betala för.

 Entreprenören i sin tur kan motsätta sig allt detta och kräva att betalningen ska ske efter överenskommelse. Vem har rätt och vem har fel? Svaret på den frågan är ytterst svår att svara på och det är också en stor anledning till att man ser att en entreprenadtvist tar fart och äger rum i samband med olika byggprojekt i Sverige. 

Ta hjälp med att utforma avtalet 

Det bästa rådet man kan ge i frågan handlar om att göra allt i sin makt för att undvika detta. Det gör man genom att anlita en jurist redan i samband med att avtalet ska skrivas. 

Avtalet bör tydligt utgå från vilka skyldigheter och rättigheter som respektive part har, det bör tydligt framgå hur exempelvis tidslinjen ska se ut och det bör vara klart hur betalningen ska skötas. 

En jurist kan helt enkelt hjälpa båda parter att dels skapa ett avtal som är tydligt och framtaget för det unika projekt som planeras – och dels också hjälpa båda parter att verkligen förstå vad det är som gäller. 

Kan ni mötas genom en förlikning? 

Trots detta kan ändå en entreprenadtvist uppstå och i avtalet kan man också skriva in hur en eventuell sådan ska hanteras. Vanligt är att man då exempelvis skriver in att den ska avgöras genom en skiljenämnd snarare än i domstol. Fördelen med det är att frågan får ett snabbare avgörande. Väljer man att ta en entreprenadtvist till domstol så kan man räkna med ett långt förfarande och potentiellt höga kostnader. 

Ett annat vanligt alternativ är att man försöker nå en förlikning där båda parters juridiska ombud försöker hitta en lösning som passar. En slags mellanväg som båda kan känna sig relativt nöjda med är ofta bättre än att man sätter allt på ett bräde – och förlorar i en rättslig prövning. 

Kategorier
Juridik

Arvstvist – tips och råd 

Att man hamnar i olika tvister är inget man räknar med. Du som företagare kan aldrig tänka dig att hamna i en tvist med dina affärspartners. Du som privatperson kan aldrig tänka dig att den schyssta hantverkaren som renoverar ditt badrum och du i framtiden ska tvista om resultatet på jobbet. Du kan heller aldrig tänka dig att du och din familj i framtiden ska bli ovänner och inleda en infekterad tvist mot varandra. Ni som är så nära varandra. 

Tyvärr är det senare vanligare än vad många tror och i synnerhet så gäller detta i samband med att en närstående avlider. I samband med detta så ska också kvarlåtenskapen fördelas mellan släkt och familj. Något som kan skapa ont blod. 

Du anser dig ha rätt att ärva sommarstugan då du har en känslomässig koppling till stället och – faktiskt – varit där mest av alla. En annan släkting känner å sin sida samma dragning till bilen – medan en tredje anser sig ha rätt att ärva allting. Detta leder till en arvstvist och där en tidigare tight och sammanhållen familj kan splittras. 

Juridisk hjälp kan förhindra en arvstvist 

Hur gör man? Viktigt att förstå är att det finns lagar och regler kring hur ett arv ska fördelas och där vår arvsrätt reglerar vem som ska ärva samt i vilken ordning detta ska ske. 

Trots detta så sker en massa missförstånd och det är heller inte så konstigt sett till att arvsrätten – för en lekman – kan vara väldigt komplex och svår att förstå. Genom att ta juristhjälp vid arvstvist så kan man som närstående dels få en djupare förståelse kring hur arvsrätten de facto ska tillämpas – och dels också se exakt vad man egentligen har rätt att ärva. 

Den juridiska expertisen kan, helt enkelt, vara det som förhindrar att en arvstvist överhuvudtaget uppstår. Alla ser direkt vad som gäller och kan rätta sig efter detta. Även om det känns konstigt.  

Kategorier
Juridik

Arvsrätt i Sverige: Missuppfattningar och vikten av advokatens råd

Arvsrätt är ett ämne som omgärdas av många missuppfattningar. Att förstå och navigera rätt i arvsrättens komplexa landskap kan vara avgörande. En kunnig advokat är nyckeln till att undvika fallgropar och säkerställa att din arvsprocess går smidigt.

En vanlig missuppfattning är att en partner automatiskt har rätt att ärva sin före detta make/maka även efter separation eller skilsmässa. En kvinna som har levt separerad från sin man under en längre tid upptäcker detta på ett hårt sätt. Trots att de redan separerat och till och med startat nya relationer, har hon ingen rätt till arv när exmaken avlider. Detta beror på att endast den som är formellt gift vid dödsfallet har rätt att ärva sin make/maka. För att undvika sådana tuffa överraskningar är det viktigt att förstå och agera enligt arvsrättsliga principer.

Arvlöshet och laglott: Myter och verklighet

En man som vill göra en son från ett tidigare äktenskap arvlös står inför juridiska utmaningar. I Sverige har barn, även de från tidigare äktenskap, rätt till en laglott som inte kan helt förnekas genom testamente. Laglotten kan halveras genom testamente, men att göra ett barn helt arvlöst är inte möjligt enligt svensk lag. En tänkbar lösning, som ibland kan vara riskabel, är att överföra ägandet av tillgångar till en nuvarande make/maka. Emellertid kan sådana åtgärder kompliceras av oväntade händelser, som i fallet med en sjukdom som påverkar makans kapacitet. Rådgivning från en erfaren advokat kan hjälpa till att utforska lagliga och hållbara alternativ.

Fall där en bror med problematiska vanor, såsom alkohol- eller narkotikamissbruk, har lika stor arvsrätt som systrar, trots deras moraliska tvivel, är inte ovanliga. Det är en påminnelse om att lagen tillerkänner arvsrätt oavsett individens personliga val eller livsstil. För att säkerställa att ens önskemål respekteras är det viktigt att involvera en advokat som kan hjälpa till att utforma en hållbar arvsplan och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ens önskemål.

Kategorier
Juridik

Vad gör man om man utsatts för bedrägeri?

Bedrägeri är ett allvarligt brott som kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att man skickar ut bluffakturor eller får någon att göra en dålig investering genom att ljuga om omständigheterna. När man utreder ett bedrägeri eller bedrägeriförsök tittar man på den anklagades uppsåt. Det är vanligt att man exempelvis bokför på ett sätt där det blir fel, det kan vara kriminellt men kanske inte i den utsträckningen att det bör kallas bedrägeri.

Alla kan bli utsatta för bedrägeri. Myndigheter, privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar med flera. Om man upplever att man utsatts för bedrägeri behöver man anmäla det till polisen. I Sverige blir det allt vanligare med bedrägeri. Man vet inte exakt vad det beror på men man tror delvis det handlar om att Sverige är ett land som kommit så långt i teknisk och digital användning. Det har många fördelar, men också en del nackdelar.

Hur anmäler jag bedrägeri?

Alla brott anmäls till polisen. Polisen beslutar sedan om det blir en brottsutredning. Det innebär att de ser över om det är möjligt att utreda brottet. Exempelvis kan det vara svårt att utreda ett brott som hände för längesedan eller där det inte finns några egentliga bevis.

Man fortsätter brottsutredningen med en förundersökning som antingen leds av polis eller en åklagare. Förundersökningsledaren får hjälp av en brottsutredare som leder förhör av dig, den anklagade och vittnen. Om det inte går att bevisa brott eller om man under förundersökningen inser att inget brott begåtts så lägger man ner förundersökningen.

Brottsutredningen kan tas upp igen om det kommer fram nya bevis. Man kan också överklaga ett beslut om att utredningen lagts ner och få rätt.

När man gjort en förundersökning så bestämmer åklagaren ifall åtal ska väckas eller ej. Om man väcker åtal mot den anklagade leder det vidare till en rättegång där en domstol kommer pröva fallet.

Mer information kring bedrägerier kan du hitta här: bedrägeri.nu

Kategorier
Juridik

När behöver ni arbetstillstånd

För dig som vill ha en chans att komma in och jobba i Sverige, men som bor utanför EU, är det inte helt enkelt. Du behöver ett arbetstillstånd för att jobba här

Det finns bestämmelser kring hur det funkar om man ska arbeta i Sverige. För någon som bor inom EU, är det inget större problem. Men för de som bor utanför EU behöver man ett arbetstillstånd. Ett arbetstillstånd är ett tillstånd för att få lov att arbeta i Sverige, det är något Migrationsverket tar ett beslut om.

Väljer man att jobba trots att man inte har ett arbetstillstånd, begår både den som arbetar, men även jobbet ett brott. Ett brott som kan leda till konsekvenser. För att följa reglerna och göra allting rätt, så skaffar man ett arbetstillstånd som ger en tillstånden som behövs för att jobba i Sverige.

Hur lång tid tar ett arbetstillstånd?

För många är tiden ett problem när man ansöker om ett arbetstillstånd. Migrationsverket tar allt mellan fyra till tolv månader på sig att ge ett besked och då är det inte säkert att det är godkänt. Tar man däremot hjälp med att skaffa arbetstillstånd, så kan man få ett beslut redan efter några veckor.

Chanserna ökar då dessutom att det är ett positivt beslut. Det finns jurister som är specialister inom detta område. De hjälper en att fixa ett underlag som är rätt direkt. De är sen med en genom hela processen och blir det problem, så är de glada att hjälpa en genom det.

Kategorier
Juridik

Offentlig försvarare som hjälper dig genom processen

Om du står anklagad för ett brott, så är det viktigt att du får rätt hjälp. En offentlig försvarare finns vid din sida och gör processen enklare för dig.

Det finns tider i livet för en del människor som kan ställa till med en hel del ångest och stress. Detta om man blir anklagad för ett brott. Vare sig man har gjort saken eller ej, så är det en tuff och stressig period, då man lätt känner att alla är emot en. Som tur är så har vi i Sverige väldigt bra regler och lagar, även för de som är anklagade för brott.

I Sverige har nämligen alla rätten till en offentlig försvarare. Det innebär att man har en advokat som försvarar en mot anklagelserna. Det är inte som i vissa andra länder, där man måste sitta på stora summor för att ha dessa möjligheter. Här får alla en offentlig försvarare kostnadsfritt från staten, men man kan förstås även anlita en privat.

Tryggt val med offentlig försvarare

Eftersom det är en stor sak att bli anklagad för brott, så därför är det också väldigt viktigt att man väljer en advokat som man känner sig bekväm med. Man ska känna att denne lyssnar på en och tar ens ärende seriöst.

Vi har många bra offentliga försvarare i Sverige, så att hitta en som passar dig, är inte omöjligt. Du kan dessutom, om du vill, byta advokat under processen om den du har inte skulle känns helt rätt för dig. Mer om en offentlig försvarare kan du hitta här: offentligförsvarare.se

Kategorier
Juridik

Bodelning ska ske vid frånfälle eller skilsmässa

Det kan vara svårt att sätta sig in i vad som gäller i en bodelning om du aldrig tidigare stött på termen eller varit i ett sammanhang där en bodelning skett.

Bodelning handlar om att man delar upp allt som fanns i boet när man levde tillsammans. Så oavsett om ni går isär, eller om det handlar om att ena parten dött, ska det ske en bouppteckning för att sedan gå vidare till en regelrätt bodelning. Det innebär att man delar allt man haft tillsammans.

Allt lösöre är sådant som ska tas med i beaktning. Likaså ska man räkna med värdet av eventuella bilar. Det gäller även båtar och andra motordrivna fordon. Kort sagt skall allt räknas med. Har man bott ihop länge kan det gälla andra regler än om man bara haft ett ytterst kort förhållande.

Bodelning är ingen lättsam historia, snarare lite jobbig

En bodelning föregås av en slags separation på ena eller andra sättet. Att separera kan vara jobbigt. Bäst då att skaffa en jurist eller annan lagman som kan hjälpa till med allt det praktiska. Det kan vara goda skäl att ha en tredje part med vid bodelningen. Det brukar göra det lättare.

En tredje utomstående part kan se med objektiv blick och komma med konkreta och lagligt befästa regler för vad som gäller. Då blir det lättare att förhålla sig till allt som sker vid uppdelningen, och mindre känslor genomsyrar det hela. Kort sagt kan separationen bli lite mindre uppslitande.

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsjurist i Stockholm ger råd

Vill man behålla en nyanställd och säga upp en trotjänare, kan det bli en besvärlig situation. En arbetsrättsjurist i Stockholm kan ge råd om turerna när en anställd börjar missköta sig.

En uppskattad trotjänare börjar plötsligt uppföra sig konstigt. Det kanske försvinner varor eller pengar, eller så märker man att personen är påverkad av droger. Så är det en ung och alert nyanställd person som gör jobbet, och tanken är nära till hands att helt enkelt byta ut gammal personal mot ny. Moraliskt kan det vara känsligt, men ur företagets synvinkel är det svårt att ha kvar någon som exempelvis skäller ut kunder eller är påverkad på jobbet. En arbetsrättsjurist i Stockholm kan svara på dina frågor om vad du kan och får göra.

Besked om arbetsgivarens skyldigheter

Du har skyldigheter att rehabilitera och stötta din personal, och det finns också regler för vad som gäller vid uppsägning. Om du har ett litet företag är det extra viktigt att alla gör sitt jobb på bästa sätt, och man är beroende av sin personal. Det är möjligt att säga upp folk av personliga skäl, men det kan kosta en hel del pengar. Rådfråga juristen om hur du går tillväga för att lösa problemet.

Det är alltid tråkigt om en trotjänare har fått hälsoproblem eller personliga bekymmer, och i många fall kan man med list, diplomati och företagshälsovård få in vederbörande på rätt spår igen. Om det verkar helt hopplöst finns det utvägar som advokaten kan tipsa dig om. Läs mer om arbetsrättsjurist på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Kategorier
Juridik

Att skaffa arbetstillstånd i Sverige

Att ansöka om arbetstillstånd kan se olika ut på oberoende på vilket land man kommer ifrån och om man vill ta med en anhöriga in i landet. Lika för alla är att ett erbjudande om jobb måste finnas.

När Rafael jobbade en kväll var det en av gästerna som ville träffa kocken. Han gick ut, oroad över vad som var fel. Men i restaurangen mötte han en man som log stort och hälsade artigt. Han hette Mikael och kom från Sverige och hade flera restauranger i Stockholm. Rafael blev glad åt komplimangerna och blev förvånad när mannen gav honom ett visitkort och sa att om han ville jobba i Stockholm skulle han höra av sig.

Efter att de träffats igen berättade Mikael att han sökte en köksmästare på en thaikrog han ägde. Ville Rafael komma och jobba skulle han ansöka om ett arbetstillstånd.

Arbetstillstånd och ett nytt liv med kärleken

Mikael kontaktade en advokatfirma som hjälpte honom med pappersexercisen. Inte bara för arbetstillståndet, utan även för uppehållstillstånd för Rafaels fru. Sedan var det Rafaels tur att samla ihop pappren som behövdes från hans sida.

Mikael och han kommunicerade dagligen via mail och skype.

Till slut var allt klart och det var upp till Migrationsverket att fatta sitt beslut. Det kunde ta tid. Tillståndet skulle sökas på två år, men Rafael visste att det bara gällde så länge han jobbade hos Mikael.

Äntligen kom dagen då planet gick ner för landning på Arlanda. Marken var vit och Rafael och hans kärestas ögon var stora av förundran. Läs mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.net