Kategorier
Juridik

Vad gör man om man utsatts för bedrägeri?

Bedrägeri är ett allvarligt brott som kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att man skickar ut bluffakturor eller får någon att göra en dålig investering genom att ljuga om omständigheterna. När man utreder ett bedrägeri eller bedrägeriförsök tittar man på den anklagades uppsåt. Det är vanligt att man exempelvis bokför på ett sätt där det blir fel, det kan vara kriminellt men kanske inte i den utsträckningen att det bör kallas bedrägeri.

Alla kan bli utsatta för bedrägeri. Myndigheter, privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar med flera. Om man upplever att man utsatts för bedrägeri behöver man anmäla det till polisen. I Sverige blir det allt vanligare med bedrägeri. Man vet inte exakt vad det beror på men man tror delvis det handlar om att Sverige är ett land som kommit så långt i teknisk och digital användning. Det har många fördelar, men också en del nackdelar.

Hur anmäler jag bedrägeri?

Alla brott anmäls till polisen. Polisen beslutar sedan om det blir en brottsutredning. Det innebär att de ser över om det är möjligt att utreda brottet. Exempelvis kan det vara svårt att utreda ett brott som hände för längesedan eller där det inte finns några egentliga bevis.

Man fortsätter brottsutredningen med en förundersökning som antingen leds av polis eller en åklagare. Förundersökningsledaren får hjälp av en brottsutredare som leder förhör av dig, den anklagade och vittnen. Om det inte går att bevisa brott eller om man under förundersökningen inser att inget brott begåtts så lägger man ner förundersökningen.

Brottsutredningen kan tas upp igen om det kommer fram nya bevis. Man kan också överklaga ett beslut om att utredningen lagts ner och få rätt.

När man gjort en förundersökning så bestämmer åklagaren ifall åtal ska väckas eller ej. Om man väcker åtal mot den anklagade leder det vidare till en rättegång där en domstol kommer pröva fallet.

Mer information kring bedrägerier kan du hitta här: bedrägeri.nu