Kategorier
Vårdnad

Svårt att hamna i vårdnadstvist

När barnen föds finns det inte många som tror att de en dag ska befinna sig i en vårdnadstvist. Förhoppningsvis har man rätt men så är det inte alltid.

Man har den bästa intentionen för sina barn. Man lovar sig själv när de föds att man alltid ska bo tillsammans som en kärnfamilj. Allt är så självklart och kärleken övervinner allt, eller? Tyvärr kan ingen veta vad som händer längre fram i livet. Saker dyker upp en efter en och man behöver bemöta dem där och då.

Vad gör man när separationen är ett faktum? I en ideal värld har föräldrarna en bra kommunikation och löser problemet tillsammans. Då tar barnen minst skada även om det kan vara tufft ändå. Det är olika från fall till fall. Bäst är om man kan undvika en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist en sista utväg

Det är tyvärr inte ovanligt att det inte går så smidigt. Det kan handla om att den ena föräldern som inte valt situationen är sårad och reagerar med ilska. Då, men även i andra lägen, kan det uppstå svåra konflikter som paret inte kan lösa. I de situationerna finns bra advokater som kan hjälpa och stötta.

Många som hamnar i en vårdnadstvist är oroliga för att de inte ska få träffa barnen. I Sverige händer det oftast inte. Däremot kan den ena få enskild vårdnad och ha hand om barnets skolgång, vård och annat. Den andre föräldern har dock rätt att träffa sitt barn. Antingen ensam eller när någon från myndigheterna är med. Ta juridisk hjälp av denna advokatfirma: www.vårdnadstvistt.se

Kategorier
Advokat

Narkotikabrott – så slipper du fängelse

Narkotikabrott är i svensk lag ett allvarligt brott som kan ge flera år i fängelse. Rätt advokat kan därmed vara helt avgörande för den som är misstänkt.

“Jag skulle ju bara testa”. Ja, det är lätt att säga så här i efterhand. Men den där jointen du skulle smaka på under festens sista timmar när polisen stormade in var kanske inte det smartaste val du gjort. Det är som sagt lätt att vara efterklok. Men trots allt sitter du nu här i klistret. Misstänkt för narkotikabrott.

Då håller inte ursäkten att du “bara skulle testa”. Det är ett argument som en åklagare skulle smula sönder i småbitar. Istället låter det som att du måste be om hjälp av någon som har varit med och tagit andra människor ur liknande knipor förr. Som exempelvis en advokat med erfarenhet av narkotikabrott.

Narkotikabrott – låt advokaten reda ut detaljerna

Det handlar med andra ord om att begära din juridiska hjälp vid narkotikabrott. Ingen förväntar sig att du ska kunna lagen och alla dess kryphål utan och innan. Som misstänkt för ett brott har du dessutom alltid rätt till en försvarare. En försvarare som står längs din sida hela vägen till dess att du blir frikänd.

För det är den inställning du måste ha. Att du är oskyldig och att du ska lämna en eventuell rättegång som en fri människa. Trots att du faktiskt provade att röka på lite. Nåväl, det där är detaljer som din juridiskt kunniga försvarare ska hjälpa dig att reda ut och lösa.

Kategorier
Juridik

Bodelning ska ske vid frånfälle eller skilsmässa

Det kan vara svårt att sätta sig in i vad som gäller i en bodelning om du aldrig tidigare stött på termen eller varit i ett sammanhang där en bodelning skett.

Bodelning handlar om att man delar upp allt som fanns i boet när man levde tillsammans. Så oavsett om ni går isär, eller om det handlar om att ena parten dött, ska det ske en bouppteckning för att sedan gå vidare till en regelrätt bodelning. Det innebär att man delar allt man haft tillsammans.

Allt lösöre är sådant som ska tas med i beaktning. Likaså ska man räkna med värdet av eventuella bilar. Det gäller även båtar och andra motordrivna fordon. Kort sagt skall allt räknas med. Har man bott ihop länge kan det gälla andra regler än om man bara haft ett ytterst kort förhållande.

Bodelning är ingen lättsam historia, snarare lite jobbig

En bodelning föregås av en slags separation på ena eller andra sättet. Att separera kan vara jobbigt. Bäst då att skaffa en jurist eller annan lagman som kan hjälpa till med allt det praktiska. Det kan vara goda skäl att ha en tredje part med vid bodelningen. Det brukar göra det lättare.

En tredje utomstående part kan se med objektiv blick och komma med konkreta och lagligt befästa regler för vad som gäller. Då blir det lättare att förhålla sig till allt som sker vid uppdelningen, och mindre känslor genomsyrar det hela. Kort sagt kan separationen bli lite mindre uppslitande.

Kategorier
Vårdnad

Vårdnadstvist – vad gäller?

Vad är det egentligen som gäller vid en vårdnadstvist? Det finns så mycket som snurrar i huvudet när du väl står i en sådan situation. Det finns hjälp att få.

Det som i första hand gäller vid en vårdnadstvist är att man ser till barnets bästa. Det är därför man behöver ha ett ombud som sköter all kommunikation med berörda parter. Det kan till exempel vara inblandningen av socialtjänst eller skolväsen. Självklart även tingsrätten som tar ett beslut som påverkar alla.

Det är aldrig roligt att gå igenom en vårdnadstvist. Det som ligger till grund är ju att du och din partner inte kan komma överens. Ofta handlar det om allt runtomkring barnet när det gäller hur boende och ansvar ska fördelas vid en separation. Då är det skönt med en tredje part.

Vårdnadstvist är en sorglig historia

När det gäller vårdnadstvister är det alltid en sorglig historia, men det behöver inte alltid innebära att det blir ett sorgligt slut på den.Det finns byråer som är specialister på vårdnadstvister och hjälper alla parter komma fram till en lösning som passar barnet och dem. I de fall det är möjligt.

Det kan även röra sig om många barn som är inblandade i vårdnadstvisten i en en familj. Då är det ännu viktigare att det är duktiga människor som tar hand om ärendet. Det finns fler liv som ska tas hänsyn till. Fler små eller stora barn som inte ska behöva råka mer illa ut än vad det går att förhindra.