Kategorier
Vårdnad

Svårt att hamna i vårdnadstvist

När barnen föds finns det inte många som tror att de en dag ska befinna sig i en vårdnadstvist. Förhoppningsvis har man rätt men så är det inte alltid.

Man har den bästa intentionen för sina barn. Man lovar sig själv när de föds att man alltid ska bo tillsammans som en kärnfamilj. Allt är så självklart och kärleken övervinner allt, eller? Tyvärr kan ingen veta vad som händer längre fram i livet. Saker dyker upp en efter en och man behöver bemöta dem där och då.

Vad gör man när separationen är ett faktum? I en ideal värld har föräldrarna en bra kommunikation och löser problemet tillsammans. Då tar barnen minst skada även om det kan vara tufft ändå. Det är olika från fall till fall. Bäst är om man kan undvika en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist en sista utväg

Det är tyvärr inte ovanligt att det inte går så smidigt. Det kan handla om att den ena föräldern som inte valt situationen är sårad och reagerar med ilska. Då, men även i andra lägen, kan det uppstå svåra konflikter som paret inte kan lösa. I de situationerna finns bra advokater som kan hjälpa och stötta.

Många som hamnar i en vårdnadstvist är oroliga för att de inte ska få träffa barnen. I Sverige händer det oftast inte. Däremot kan den ena få enskild vårdnad och ha hand om barnets skolgång, vård och annat. Den andre föräldern har dock rätt att träffa sitt barn. Antingen ensam eller när någon från myndigheterna är med. Ta juridisk hjälp av denna advokatfirma: www.vårdnadstvistt.se