Kategorier
Juridik

Arvstvist – tips och råd 

Att man hamnar i olika tvister är inget man räknar med. Du som företagare kan aldrig tänka dig att hamna i en tvist med dina affärspartners. Du som privatperson kan aldrig tänka dig att den schyssta hantverkaren som renoverar ditt badrum och du i framtiden ska tvista om resultatet på jobbet. Du kan heller aldrig tänka dig att du och din familj i framtiden ska bli ovänner och inleda en infekterad tvist mot varandra. Ni som är så nära varandra. 

Tyvärr är det senare vanligare än vad många tror och i synnerhet så gäller detta i samband med att en närstående avlider. I samband med detta så ska också kvarlåtenskapen fördelas mellan släkt och familj. Något som kan skapa ont blod. 

Du anser dig ha rätt att ärva sommarstugan då du har en känslomässig koppling till stället och – faktiskt – varit där mest av alla. En annan släkting känner å sin sida samma dragning till bilen – medan en tredje anser sig ha rätt att ärva allting. Detta leder till en arvstvist och där en tidigare tight och sammanhållen familj kan splittras. 

Juridisk hjälp kan förhindra en arvstvist 

Hur gör man? Viktigt att förstå är att det finns lagar och regler kring hur ett arv ska fördelas och där vår arvsrätt reglerar vem som ska ärva samt i vilken ordning detta ska ske. 

Trots detta så sker en massa missförstånd och det är heller inte så konstigt sett till att arvsrätten – för en lekman – kan vara väldigt komplex och svår att förstå. Genom att ta juristhjälp vid arvstvist så kan man som närstående dels få en djupare förståelse kring hur arvsrätten de facto ska tillämpas – och dels också se exakt vad man egentligen har rätt att ärva. 

Den juridiska expertisen kan, helt enkelt, vara det som förhindrar att en arvstvist överhuvudtaget uppstår. Alla ser direkt vad som gäller och kan rätta sig efter detta. Även om det känns konstigt.