Kategorier
Vårdnad

Stöd för frågor om vårdnad i Göteborg

När det kommer till att man måste bestämma hur föräldrarnas umgängesrätt och vårdnad i Göteborg för sina barn skall se ut så behöver man hjälp av någon med erfarenhet av familjerätt.

Har man hamnat i den svåra situationen att en av föräldrarna inte är bra för sina barn så behöver man få hjälp. Det kan vara att det finns våldsamt beteende eller misshandel i hemmet. Barn och ungdomar skall inte behöva se eller vara utsatta för det.

Då måste man söka hjälp för att förändra ansvaret och vårdnaden för barnen. De har rätt till en trygg hemmiljö. För deras skull kan man ansöka om ensam eller enskild vårdnad. Det innebär att den ena föräldern tar ansvar för alla beslut som gäller barnen. Ett beslut om vårdnad i Göteborg fattas av en domstol om inte båda föräldrarna tycker det är bra. Innan man kommer till det beslutet är det en lång process med utredningar och samtal.

En advokat som arbetar med familjerätt och vårdnad är ett tryggt och bra stöd

För att klara sig genom en vårdnadstvist så behöver man en erfaren advokat till sitt stöd. Det kan vara en tung process men nödvändig och den görs för barnens skull.

Om det vid en rättegång döms till ensam vårdnad, kommer rätten också att bestämma hur umgängesrätten ska se ut för den andra föräldern. Barn skall få träffa båda sina föräldrar så mycket som det går. Ibland kan det innebära att den ena föräldern bara får träffa sina barn tillsammans med en utomstående person.