Kategorier
Familjerätt

I Helsingborg får du hjälp med familjerätt

Den dagen du hamnar i en situation där du behöver hjälp i form av familjerätt så kan du med trygghet vända dig till företag i Helsingborg. Där finns det många möjligheter att hitta rätt.

För dig som bor i Helsingborg eller i närliggande områden finns det möjlighet att vända dig till familjerätten om du skulle hamna i en sådan knipa att du behöver juridisk hjälp. Familjerätt är något som finns inom kommunen där man vill bistå de människor och de organisationer eller myndigheter som handhar frågor som gäller familjer. Det kan till exempel handla om vårdnad vid en vårdnadstvist, eller så kan det handla om umgänge och umgängesrätt när föräldrar inte kommer överens om hur det ska fördelas. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Olika ärenden kommer till familjerätten

När det gäller familjerätt i Helsingborg är det som på alla andra ställen – den är fri och inte belagd med några som helst avgifter vilket kan vara skönt för de stridande parterna. Det kan komma upp frågor som vem som är fadern till ett barn som behöver redas ut och det kan gälla andra saker som till exempel adoptioner. För dig som inte lever ihop med den andra föräldern kan du på eget initiativ få möjlighet till föräldrasamtal med en tredje part inblandad. Då kan det vara lättare att ta beslut som gäller barnets bästa och hur ni ska sköta detta ihop som föräldrar oavsett om det är biologiskt eller inte. Läs mer om familjerätten på denna sajt: familjerätthelsingborg.nu