Kategorier
Familjerätt

Familjerätt i Stockholm ger stödet man behöver

När man befinner sig i en svår situation med den närmaste familjen blir man väldigt sårbar. Då behöver man stöd och hjälp hos familjerätt i Stockholm för att få ordning på tillvaron igen.

I nära relationer och i relationen till sina barn kan det bli väldigt svårt om det inte fungerar. Starka känslor gör att det kan vara svårt att tänka och handla på bästa sätt. Då är det ett stöd om man vänder sig till en familjerättsadvokat i Stockholm.

En familjerättsadvokat är van vid att hantera det som man själv kanske aldrig varit med om. Man behöver veta vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur man ordnar det bäst vid en skilsmässa. Det är ju inte bara att man flyttar isär, utan man ska dela på bohag, gemensamma lån och kanske bil.

En familjerättsadvokat är till för att ge stöd och råd när det är svårt

Men den svåraste biten är om man har gemensamma barn. Man vill ju ordna så det blir verkligt bra för barnen. Är man överens behöver det inte bli problem. Men om man har olika åsikter om vad som är bäst för dom så behöver man stöd och råd.

Om den ena föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare behöver man ansöka om egen vårdnad. Det är inte det första man väljer eftersom barnen behöver båda sina föräldrar. Men om det har varit mycket bråk och barnen har haft det svårt så kan det vara ett alternativ. Då är det bra att ha stöd.

Kategorier
Vårdnad

En LVU-advokat står på de ungas sida

Om dina barn har omhändertagits av socialtjänsten på ogrundade uppgifter så har du rätt att få din sak hörd. Ta kontakt med en LVU-advokat så ska du se att situationen kan nystas upp.

LVU står för lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Det rör sig om att ta hand om barn som far illa i hemmet, men det krävs en påtaglig risk för barnets hälsa för att detta ska få ske. Och det sker mot vårdnadshavaren eller barnets eller bådas vilja. Intentionen är naturligtvis god men det kan lätt bli fel. Barn och ungdomar kan placeras på fosterhem som är totalt olämpliga, och utan att det finns rättssäkra beslut som underlag. Det har till och med hänt att barn har placerats på familjehem som inte har utretts innan. Ur askan i elden kanske? Som förälder har du rätt att få din sak hörd.

LVU-advokat med goda intentioner

Även om LVU är grundat i goda intentioner så kan det begås misstag. Tyvärr kan de bästa av avsikter ibland bli fel och då finns det LVU-advokater till hands som företräder både barnen och föräldrarna. Det första du kan göra är att ringa och få en inledande gratis rådgivning och sen kan du gå vidare därifrån. Och domstolen brukar utse ett offentligt biträde för föräldrar eller barn vilket innebär att lönen för biträdet bekostas av det allmänna. Har det gått snett med LVU så kontakta en LVU-advokat för en inledande gratis rådgivning så fort du kan.

Kategorier
Advokat

Det finns mycket hjälp att få på en advokatbyrå

Vad som än händer dig i livet kan du alltid få hjälp. Är det något som har med juridik att göra kan du vända dig till en advokatbyrå. Har du blivit utsatt för brott kan du ta kontakt med en advokat.

Det är många människor som i sitt privatliv skulle vara i behov av att ha kontakt med en advokat. Det kan ha hänt dig något personligen som du inte kan reda ut själv utan att få juridisk rådgivning och hjälp. Det finns även de som har företag och behöver en advokat för att få rätt hjälp i vissa frågor. Kanske är du en av dem. Det är tryggt och skönt att få hjälp av någon som förstår sig på allt som har med juridik att göra. Har du blivit utsatt för våld eller är i ett tvistemål kan det vara näst intill omöjligt att klara det hela själv. Det är som att vandra i en djungel av lagar och förordningar.

Att ha en advokatbyrå vid sin sida är mycket värt

För att du ska kunna klara av att hantera tvistemål och annat som förekommer i livet är det skönt att ha en advokat vid din sida. Du har någon att vända dig till som är med hela vägen från början till slut. Hen kan förklara vad det är som sker och vilka turer det kan ta i rätten. Det ligger i en advokats uppgift att se till att du är trygg hela vägen och får rätt hjälp. Mer om advokatbyråer kan du läsa på denna sida: https://www.salmipartners.se/

Kategorier
Fastighet

Dolda fel i ett hus kan ställa till stora problem för dig som köpare

Köp aldrig ett hus utan att ta reda på hur det står till med det. Det kan visa sig att det finns både ett eller flera dolda fel i ett hus. Det kan göra köpet till en av dina värsta affärer någonsin.

För dig som råkat göra ditt livs värsta köp finns det dock lite hjälp att få av kunniga jurister. De kan hjälpa dig få klarhet i hur du ska agera och även undersöka om det finns någon möjlighet att få ekonomisk hjälp för att åtgärda alla de fel som dolt sig i huset. Ett dolt fel är, som namnet antyder, något av det svåraste att upptäcka vid ett husköp.

Den undersökande plikten för att hitta dolda fel i ett hus ligger på köparen

Dessvärre kan det finnas många dolda fel i ett hus och det ligger på köparens ansvar att göra en undersökning av huset innan köp. Ibland har säljarna valt att göra en besiktning innan försäljningen, men det är inte alltid det är så.

För att du ska känna dig trygg när du köper ett hus är det viktigt att du anlitar en besiktningsman innan köp. Hen kommer veta precis var man ska leta efter de skador som kan uppstå på grund av dolda fel. Badrummet är ett bra exempel på ställen där det ofta finns dolda fel. Där uppstår lätt hemska fuktskador som kan vara svåra att upptäcka innan de blir synliga.

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsjurist i Stockholm ger råd

Vill man behålla en nyanställd och säga upp en trotjänare, kan det bli en besvärlig situation. En arbetsrättsjurist i Stockholm kan ge råd om turerna när en anställd börjar missköta sig.

En uppskattad trotjänare börjar plötsligt uppföra sig konstigt. Det kanske försvinner varor eller pengar, eller så märker man att personen är påverkad av droger. Så är det en ung och alert nyanställd person som gör jobbet, och tanken är nära till hands att helt enkelt byta ut gammal personal mot ny. Moraliskt kan det vara känsligt, men ur företagets synvinkel är det svårt att ha kvar någon som exempelvis skäller ut kunder eller är påverkad på jobbet. En arbetsrättsjurist i Stockholm kan svara på dina frågor om vad du kan och får göra.

Besked om arbetsgivarens skyldigheter

Du har skyldigheter att rehabilitera och stötta din personal, och det finns också regler för vad som gäller vid uppsägning. Om du har ett litet företag är det extra viktigt att alla gör sitt jobb på bästa sätt, och man är beroende av sin personal. Det är möjligt att säga upp folk av personliga skäl, men det kan kosta en hel del pengar. Rådfråga juristen om hur du går tillväga för att lösa problemet.

Det är alltid tråkigt om en trotjänare har fått hälsoproblem eller personliga bekymmer, och i många fall kan man med list, diplomati och företagshälsovård få in vederbörande på rätt spår igen. Om det verkar helt hopplöst finns det utvägar som advokaten kan tipsa dig om. Läs mer om arbetsrättsjurist på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Kategorier
Familjerätt

I Helsingborg får du hjälp med familjerätt

Den dagen du hamnar i en situation där du behöver hjälp i form av familjerätt så kan du med trygghet vända dig till företag i Helsingborg. Där finns det många möjligheter att hitta rätt.

För dig som bor i Helsingborg eller i närliggande områden finns det möjlighet att vända dig till familjerätten om du skulle hamna i en sådan knipa att du behöver juridisk hjälp. Familjerätt är något som finns inom kommunen där man vill bistå de människor och de organisationer eller myndigheter som handhar frågor som gäller familjer. Det kan till exempel handla om vårdnad vid en vårdnadstvist, eller så kan det handla om umgänge och umgängesrätt när föräldrar inte kommer överens om hur det ska fördelas. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Olika ärenden kommer till familjerätten

När det gäller familjerätt i Helsingborg är det som på alla andra ställen – den är fri och inte belagd med några som helst avgifter vilket kan vara skönt för de stridande parterna. Det kan komma upp frågor som vem som är fadern till ett barn som behöver redas ut och det kan gälla andra saker som till exempel adoptioner. För dig som inte lever ihop med den andra föräldern kan du på eget initiativ få möjlighet till föräldrasamtal med en tredje part inblandad. Då kan det vara lättare att ta beslut som gäller barnets bästa och hur ni ska sköta detta ihop som föräldrar oavsett om det är biologiskt eller inte. Läs mer om familjerätten på denna sajt: familjerätthelsingborg.nu

Kategorier
Vårdnad

Hjälp vid vårdnadstvist Stockholm

När man har separerat och hamnar i situationen att man inte kommer överens om hur de gemensamma barnen ska ha det kanske man behöver hjälp och stöd för att ansöka om vårdnadstvist i Stockholm.

Det är ingen som vill hamna där, men för barnens skull så måste man få ordning på sitt eget och deras vardagliga liv och rutiner. Att man har separerat från den andra föräldern är jobbigt nog. Även om det kanske var nödvändigt för att få lite husfrid.

De flesta föräldrar vill sina barn så väl. Sättet man ska få dem att ha det bra kan vara så olika och det kan vara orsaken till att man inte kunde fortsätta att leva tillsammans. När man sedan ska bygga upp en ny tillvaro finns problemen kvar och då behöver man stöd från ett juridiskt ombud. Kanske får man då rådet att starta en vårdnadstvist i Stockholm för att få ordning på rutiner och beslut om barnens vardag.

Det första steget för att starta en vårdnadstvist är ett telefonsamtal

När man bestämmer sig för att söka hjälp och stöd så ringer man ett juridiskt ombud som specialiserat sig på vårdnadstvister. Det samtalet är gratis och man får råd om hur man ska gå vidare.

Ett juridiskt ombud vet hur man ska gå tillväga, blir det stöd man behöver och hjälper till under hela processen fram till att domen kommit. Har man en hemförsäkring med rättsskydd så kommer den att täcka större delen av kostnaderna. Annars får man rättshjälp.

Kategorier
Vårdnad

Stöd för frågor om vårdnad i Göteborg

När det kommer till att man måste bestämma hur föräldrarnas umgängesrätt och vårdnad i Göteborg för sina barn skall se ut så behöver man hjälp av någon med erfarenhet av familjerätt.

Har man hamnat i den svåra situationen att en av föräldrarna inte är bra för sina barn så behöver man få hjälp. Det kan vara att det finns våldsamt beteende eller misshandel i hemmet. Barn och ungdomar skall inte behöva se eller vara utsatta för det.

Då måste man söka hjälp för att förändra ansvaret och vårdnaden för barnen. De har rätt till en trygg hemmiljö. För deras skull kan man ansöka om ensam eller enskild vårdnad. Det innebär att den ena föräldern tar ansvar för alla beslut som gäller barnen. Ett beslut om vårdnad i Göteborg fattas av en domstol om inte båda föräldrarna tycker det är bra. Innan man kommer till det beslutet är det en lång process med utredningar och samtal.

En advokat som arbetar med familjerätt och vårdnad är ett tryggt och bra stöd

För att klara sig genom en vårdnadstvist så behöver man en erfaren advokat till sitt stöd. Det kan vara en tung process men nödvändig och den görs för barnens skull.

Om det vid en rättegång döms till ensam vårdnad, kommer rätten också att bestämma hur umgängesrätten ska se ut för den andra föräldern. Barn skall få träffa båda sina föräldrar så mycket som det går. Ibland kan det innebära att den ena föräldern bara får träffa sina barn tillsammans med en utomstående person.

Kategorier
Juridik

Att skaffa arbetstillstånd i Sverige

Att ansöka om arbetstillstånd kan se olika ut på oberoende på vilket land man kommer ifrån och om man vill ta med en anhöriga in i landet. Lika för alla är att ett erbjudande om jobb måste finnas.

När Rafael jobbade en kväll var det en av gästerna som ville träffa kocken. Han gick ut, oroad över vad som var fel. Men i restaurangen mötte han en man som log stort och hälsade artigt. Han hette Mikael och kom från Sverige och hade flera restauranger i Stockholm. Rafael blev glad åt komplimangerna och blev förvånad när mannen gav honom ett visitkort och sa att om han ville jobba i Stockholm skulle han höra av sig.

Efter att de träffats igen berättade Mikael att han sökte en köksmästare på en thaikrog han ägde. Ville Rafael komma och jobba skulle han ansöka om ett arbetstillstånd.

Arbetstillstånd och ett nytt liv med kärleken

Mikael kontaktade en advokatfirma som hjälpte honom med pappersexercisen. Inte bara för arbetstillståndet, utan även för uppehållstillstånd för Rafaels fru. Sedan var det Rafaels tur att samla ihop pappren som behövdes från hans sida.

Mikael och han kommunicerade dagligen via mail och skype.

Till slut var allt klart och det var upp till Migrationsverket att fatta sitt beslut. Det kunde ta tid. Tillståndet skulle sökas på två år, men Rafael visste att det bara gällde så länge han jobbade hos Mikael.

Äntligen kom dagen då planet gick ner för landning på Arlanda. Marken var vit och Rafael och hans kärestas ögon var stora av förundran. Läs mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.net

Kategorier
Vårdnad

Så förbereder du dig på vårdnadstvist i Varberg

Även om du inte förväntar dig en vårdnadstvist efter skilsmässan är det bra att vara förberedd på att en sådan kan uppstå. I Varberg finns familjejurister som kan hjälpa på ett tidigt stadium.

Kanske lyssnade du till det gamla rådet att man inte ska gifta sig med någon man inte kan se sig göra slut med på ett vettigt. Eller så gjorde du inte det, och står nu inför en skilsmässa med någon du vet kan ställa till rejält med besvär om det vill sig. Att separera som föräldrar är lite av ett lotteri, och det är först när vårdnaden om barnen är ordnad som du står med facit. Även om du inte tror att det kommer uppstå problem under skilsmässoperioden kan det vara en bra idé att förbereda dig på det värsta. En familjejurist kan hjälpa dig redan innan tvisten är ett faktum. Sök gärna hjälp lokalt med en vårdnadstvist i Varberg. Det finns många fördelar med att ha familjejuristen nära till hands, då det kan gå snabbt i svängarna i en förhandling kring vårdnaden om barnen.

Måste vi bråka om vårdnaden?

Nej, ni behöver faktiskt inte bråka om vårdnaden. En bra advokat kan till och med hjälpa att avstyra en vårdnadstvist. Att diskutera med en utomstående part närvarande kan göra att känslorna inte svallar riktigt lika högt som om ni varit själva. Och i en vårdnadstvist gäller det att hålla huvudet kallt och fokus på rätt ställe. Det vill säga på barnen. Läs mer om vårdnadstvist på den här hemsidan: vårdnadstvistvarberg.se